Wallenstam bostad Multrågatan, Råcksta

Wallenstam bostad Multrågatan, Råcksta

5 fastigheter, 200 lägenheter, 1 700 fönster

  • Energisparprojekt i kombination med underhåll
  • Utbytesbåge med isolerruta
  • Friskluftsventiler, typ Omega av fabrikat Casamja