Wallenstam bostad Kvarnbergsplan, Huddinge

Wallenstam bostad Kvarnbergsplan, Huddinge

210 lägenheter, 910 fönster

  • Fönsterbyte, fabrikat Elitfönster
  • Fönsterbyte-badrum, fabrikat Maximal
  • Asbestsanering (eternitskivor, fönsterfogar)
  • Ombyggnad till fasta balkongfönster
  • Plåtinklädnad av balkongpartier