Wallenstam Bostad Kv Bergen, Husby

Wallenstam Bostad Kv Bergen, Husby

5 fastigheter, 400 lägenheter, 2 000 fönsterbågar

  • Energisparprojekt
  • Byte av innerglas till isolerrutor D4-12, LE, Ar
  • Ombyggnad till fasta balkongfönster
  • Nya tätlister