Stockholms Stad, Idrottsförvaltningen, Åkeshovs Simhall

  • ombyggnad rostfri fasad
  • byte av isolerrutor