Stockholm Stad, Bullerbidrag

Stockholm Stad, Bullerbidrag

> 250 fastigheter inkl AB Stockholmshem, AB Familjebostäder

  • glasbyte (isolerglas, ljudlaminatglas med energisparbeläggning)
  • byte av tätningslister
  • ljudisolerade friskluftsventiler, fabrikat Mistral, Leif Arvidsson