Mer än 20 fastigheter i Stockholm

Mer än 20 fastigheter i Stockholm
  • målning fönster utvändigt
  • värme- och ljudisolering
  • glasbyte (energiglas)
  • byte av tätningslister
  • friskluftsventiler Biobe, fabrikat Leif Arvidsson
  • rötskadelagningar
  • fönsterjustering