Malmegårds Fastighets AB, Industri- och kontorsfastighet, Västberga

Malmegårds Fastighets AB, Industri- och kontorsfastighet, Västberga

> 500 fönster

  • Byte av enkelglas till isolerruta med energiglas och argonfyllning samt solstoppsglas, Ug 1,2, fabrikat Pilkington
  • Tilläggsisolering av fasadpartier
  • Beklädnad av karm, bleck och fasadbröstning med aluminiumprofiler
  • Fönsterbyte, 3-glas träinnerbåge och aluminiumytterbåge med isolerruta i innerbågen, Uv 1,2, fabrikat Norsjöfönster
  • Nya fönsterbleck
  • Målning av galler