HSB Brf City, Täby

HSB Brf City, Täby

900 lägenheter, 5 200 fönster

  • Fönsterbyte, fabrikat Maximal Compact
  • Dreh-kipp-beslag. Uv 1,2
  • Ombyggnad till fasta balkongfönster
  • Ljuddämpningskrav
  • Ljudisolerade luftintag, fabrikat Casamja
  • Anslutningsprofiler mot befintlig plåtfasad