Hotel Attaché, Hägersten

Hotel Attaché, Hägersten
  • Fönsterbyte, 3-glas helaluminiumbåge för insticksmontage med Dreh-kipp beslag, Uv 1,3. Fabrikat Maximal
  • Byte av hela bågpaketet till 3-glas, träinnerbåge och aluminium-ytterbåge med isolerruta i innerbågen, Uv 1,2 (balkongdörrar)
  • Ombyggnad till fasta fönster med isolerruta
  • Beklädnad av fönsterbleck med aluminiumplåt sk ”halvsulning”
  • Friskluftsventiler Biobe, fabrikat Leif Arvidsson