Fortifikationsverket, Livgardet Kungsängen

  • Ombyggnad, sjukhus