Fastighets AB Förvaltaren

Fastighets AB Förvaltaren

10.000 fönster i Hallonbergen och Sundbyberg

  • Fönsterbyte, 3-glas träinnerbåge och aluminiumytterbåge med isolerruta i innerbågen, Uv 1,2, Dreh-kipp, fabrikat Leiab
  • Byte av hela bågpaketet till 3-glas, träinnerbåge och aluminium-ytterbåge med isolerruta i innerbågen, Uv 1,2 (balkongdörrar)
  • Ombyggnad till fasta fönster med isolerruta
  • Beklädnad av fasadpartier med aluminiumplåt
  • Nya fönsterbleck samt beklädnad av d.o. med aluminiumplåt sk ”halvsulning”
  • Friskluftsventiler Biobe, fabrikat Leif Arvidsson