Brf Mallen 9, Stockholm

Brf Mallen 9, Stockholm

> 1000 fönster

  • Byte av ytterbåge till aluminiumytterbåge med energiglas
  • Beklädnad av karm och fasadbröstningar med aluminiumprofiler
  • Byte av hela bågpaketet till 3-glas, träinnerbåge och aluminium-ytterbåge med isolerruta i innerbågen, Uv 1,2 (balkongdörrar)
  • Ombyggnad till fasta fönster med isolerruta (balkongpartier)
  • Beklädnad av fönsterbleck med aluminiumplåt sk ”halvsulning”
  • Byte av tätningslister
  • Byte av fönsterbeslag
  • Fönsterjustering
  • Friskluftsventiler Biobe, fabrikat Leif Arvidsson