AB Svenska Bostäder Kv Dalen 7 och 11, Johanneshov

AB Svenska Bostäder Kv Dalen 7 och 11, Johanneshov

350 lägenheter

  • Energisparprojekt
  • Byte av 2 500 isolerrutor
  • Nya tätlister
  • Kompletteringskittning