Normer och värderingar

Mistrals värderingar ska vara tydliga och genomsyra företaget beträffande:

  • Kvalitet
  • Ansvar
  • Kommunikation
  • Respekt

Våra medarbetares delaktighet i företagets utveckling ska öka genom att:

  • tydliggöra företagets värderingar och mål
  • skapa större motivation genom bättre kommunikation, feed-back, delegering
  • ha en målmedveten kompetenshöjning